Örebro schakt & mark i Örebro
Örebro schakt & mark i Örebro
Örebro schakt & mark i Örebro

Om Örebro Schakt & Mark

Örebro Schakt och Mark AB bildades år 2016 och driver mark & byggentreprenader. Vi befinner oss i Örebro men men utför arbeten i hela mellansverige. Vi gör vårt jobb med perspektivet hållbarhet – en kvalitet som är rätt för dig som kund och rätt för miljön. Vår arbetsglädje bottnar i att få ta ansvar för ditt projekt och utveckla hela vår kompetens för att på effektivaste sätt lösa den uppgift du behöver hjälp med.

Vi sätter kvalité och service i högsätet och vårt dagliga mål är fokus på kundens önskemål. Kort sagt så är vi tillräckligt stora för att ta oss an komplexa projekt, men tillräckligt små för att vara personliga och hjälpa dig med din marksten för uppfarten. Vi jobbar främst i Örebro Län men med vår flexibilitet jobbar vi även i närliggande län, såsom Stockholms län, Västmanlands och Östergötland. Allt efter kundens behov och önskemål.

Kvalitetspolicy

Vi skall tillhandahålla den kunskap och de resurser som krävs för att genomföra ett uppdrag eller projekt till rätt kostnad, i rätt tid och med rätt kvalitet. Vårt verksamhetssystem bygger på ansvar, pålitlighet, samråd och erfarenhetsåterföring. Varje medarbetare skall veta sina ansvarsområden med rättigheter och skyldigheter. Våra medarbetare är vår viktigaste kvalitetsresurs. De skall ha stöd av att verksamhetssystemet är ett hjälpmedel för att utföra vårt arbete.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy skall stödja ett resurssnålt, miljöanpassad markentreprenad och vi ska sträva mot en långsiktig hållbar utveckling. Vårt byggande skall leda till hälsosamma entreprenader av god kvalitet enligt kundernas krav. Vi skall minska avfallet och genom källsortering se till att det avfall vi producerar tas om hand på rätt sätt. I första hand ska vi använda produkter som är förnyelsebara.

Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy är att planera och bedriva verksamheten på så sätt att vi får en bra arbetsmiljö, som förhindrar ohälsa, tillbud och olycksfall. Varje medarbetare skall i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö och följa beslutade regler och instruktioner. Genom medarbetarnas engagemang ser vi till att använda rätt hjälpmedel för att lösa arbetsuppgiften på ett säkert sätt. Arbetsförhållandena skall medge omväxling i arbetet, bra samarbete och social kontakt med arbetskamrater. Arbetsuppgifterna skall motsvara den utbildning och erfarenhet som den enskilde medarbetaren har.

Nytänkande, effektivitet och kompetens i kombination med att vi är en smidig organisation är något som kännetecknar Örebroschakt. Hos oss möter du engagerade och duktiga medarbetare som är bra på att ta initiativ och för att lösa problem i ett nära samarbete med dig som kund. Vi har alla de resurser som krävs, såväl personellt som tekniskt, maskinellt, utrustningsmässigt och finansiellt.